This Page

has moved to a new address:

Romanowo: "Udało mi się połączyć trzy pokolenia..." - Konrad Pęcak o swojej przygodzie z piłką

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service